Hvordan velge den rette barnehagen for deg og ditt barn?

Husker du jeg fortalte at mamma er førskolelærer? Når hun ikke er hjemme i permisjon sammen med meg, så jobber hun med en gjeng flotte barn mellom 1 og 3 år. Jeg har vært med å hilse på de flere ganger, og det er skikkelig stas! De vil passe på meg ALLE SAMMEN! De kaller meg baby. Det er litt rart, mamma og pappa er jo så opptatt av hvor stor gutt jeg har blitt.

Nå om dagen snakker mamma og pappa mye om hvilken barnehage de skal søke meg inn i. Det er visst et vanskelig, men skikkelig viktig valg. Vi har vært og lekt på mange utelekeplasser, og i starten av februar skal vi se hvordan barnehagene ser ut inni også! Det blir spennende. Jeg er ikke så bekymret jeg, men.. Jeg er sikker på at jeg kommer til å elske barnehagelivet! Selv om jeg egentlig ikke aner hva jeg går til. Går du i barnehagen allerede? Eller kanskje du også skal begynne til høsten?

Mamma sier at vi må finne ut av hva som er viktig for oss, og hva som har størst betydning. Men det er jammen meg ikke så lett! Synes du det er vanskelig, du også? Kanskje mammas beste tips for valg av barnehage kan hjelpe deg? Ta en titt under her! – Victor, 9 måneder

Barnehagens hjemmeside gir gjerne informasjon om:

– antall barn i barnehagen
– størrelse på avdelingene
– personalsammensetning
– åpningstider
– mat og måltider
– åpen dag
– barnehagens årsplan

Et godt tips er å ta en titt på brukerundersøkelsen som ofte ligger ute. Denne gir deg verdifull informasjon om hvordan foreldre som bruker barnehagen i dag vurderer den innenfor ulike områder.

Åpen dag i barnehagen arrangeres i forkant av søknadsfristen 1. mars. Dra innom! Hils på de ansatte, se deg rundt, spør om det du lurer på og få en magefølelse. Min erfaring er at magefølelsen ofte har rett! (I flere kommuner er det en felles åpen dag for alle barnehagene).

Ta en telefon til barnehagen hvis du fortsatt lurer på noe etter å ha lest deg opp på hjemmesiden og vært på besøk på åpen dag! Spør gjerne den første som svarer; det spontane svaret på et spørsmål gir ofte et godt innblikk i hvordan det FAKTISK er.

Beliggenhet: Av praktiske årsaker velger mange å søke plass i barnehagen som ligger nærmest hjemmet. For de fleste finnes det flere muligheter i nærmiljøet og jeg anbefaler å gjøre deg kjent med de ulike alternativene. Det er naturlig at beliggenhet spiller en viktig rolle og det kan også være en god langsiktig vurdering i forhold til at flere barn i barnehagen hører til samme skolekrets som ditt barn. Det kan likevel være lurt å ta med flere forhold i vurderingen, og ikke la beliggenhet alene bestemme hvilken barnehage dere søker plass i.

Åpningstider:De fleste kommunale og private barnehager er åpne mellom 07.30 og 16.30. Mange åpner allerede kl. 07.00 og stenger ikke før 17.00, og noen har også utvidet sin åpningstid til 17.30. Om du er avhengig av å komme deg tidlig av gårde på jobb vil det kanskje være av stor betydning at barnehagen åpner allerede klokken 7, mens for andre er åpningstider mindre viktig i forbindelse med valg av barnehage.

Noen barnehager har stengt i jul og påske, og gjerne også noen uker i juli. Det finnes barnehager som har åpent alle dager i året bortsett fra røde dager, så dette kan være greit å sjekke hvis du ikke er like fleksibel i forhold til når du kan ha ferie. Det er også noen få barnehager som følger skoleruten og holder stengt i alle skolens ferier.

Mat: For noen har det stor betydning hva slags mat som serveres i barnehagen. I noen barnehager serveres varm mat, i andre serveres brødmat og noen steder en kombinasjon. Det varierer også hvor mange måltider barnehagen ordner. Enkelte barnehager har full kost, mens andre steder må barna ha med seg matpakke til et eller flere måltider.

Barnehagens størrelse; I dag finnes alt fra små familiebarnehager med fire barn, til store basebarnehager med flere hundre barn. Det vanligste er likevel avdelingsbarnehager, med alt fra én til seks avdelinger. Ønsker du at barnet ditt skal gå i en liten eller stor barnehage? I små barnehager kjenner gjerne alle barn og voksne hverandre på tvers av avdelinger, noe som gir en ekstra trygghet. I større barnehager er det flere å spille på både når det gjelder faglige problemstillinger og kanskje er det også større fleksibilitet i forhold til å hjelpe hverandre ved sykdom etc. og på denne måten unngå unødvendig bruk av ukjente vikarer. Hva passer for deg og ditt barn?

Personalet: Barnehagens ansatte har utvilsomt stor betydning og innvirkning på kvaliteten. Å bli kjent med de ansatte og hvordan deres relasjoner til barna er, kan være vanskelig å få til før man faktisk begynner i en barnehage. Det man derimot kan finne informasjon om er hvor mange ansatte det er per barn og hvor stor andel som er pedagoger og fagarbeidere.

Pedagogisk informasjon: De fleste barnehager har en visjon som forteller hva barnehagen ønsker å oppnå, en slags fremtidsdrøm. Visjonen peker som oftest på barnehagens satsingsområde. Har barnehagen for eksempel visjonen «Uteglede for alle!» og dette er noe du er opptatt av så kan du spørre en ansatt i barnehagen hvordan de i praksis jobber med det. Svaret kan gi verdifull informasjon både om hvordan de jobber i praksis, planarbeidet og bevisstheten til de ansatte.

Barnehager har ulike satsningsområder. Veldig mange har fokus på sosial kompetanse og språk, men utover dette varierer det hva barnehagene jobber mest med og har et ekstra fokus på. Er du opptatt av at barnet ditt skal få gode opplevelser i naturen, kan det være lurt å søke i en barnehage hvor friluftsliv og utelek legges vekt på. Synes du derimot det er viktigere med kreativ utfoldelse gjennom musikk, forming og drama vil en barnehage der kunst, kultur og kreativitet vektlegges kanskje være mer riktig for deg.

De siste årene har det vært mange diskusjoner rundt tilvenning i barnehagen. Mange barnehager har utformet et fast opplegg som de tar utgangspunkt i når det gjelder tilvenning for nye barn. Har du gjort deg noen tanker om hvordan tilvenningsperioden bør være for å passe ditt barn? Da bør du forhøre deg om at det er forenelig med barnehagens opplegg. Min erfaring er at de fleste barnehager er flinke til å tilpasse dette ut ifra barnets og foreldrenes behov, men det kan likevel være lurt for å være på den sikre siden. En god start på barnehagehverdagen er gjerne avgjørende for den videre trivselen og tryggheten.

Lykke til i jakten på den beste barnehagen for deg og ditt barn! 🙂 

-mammaMaria

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.